Obrázok

Vitajte na fóre RetroZone.sk
Obrázok Facebook
Obrázok Instagram
Obrázok Discord

UKONČENÉ: Súťaž: Magnetky s motívom

Súťaže v rámci portálu RetroZone.sk
Používateľov profilový obrázok
Dark77
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 53
Dátum registrácie: Po, 27. Júna 2022, 19:27
Bydlisko: BA
Kontaktovať používateľa:

UKONČENÉ: Súťaž: Magnetky s motívom

Príspevok od používateľa Dark77 »

Súťaž: Magnetky s motívom

UPDATE: Výhercovia boli vylosovaní a zverejnení na našej Facebook stránke.

Keďže sa nám blíži čas Halloweenu, rozhodli sme sa o malú súťaž v rámci našej Facebookovej stránky.

Čo bude predmetom súťaže?
Predmetom súťaže bude nádherná 56mm limitovaná magnetka s logom portálu RetroZone.sk s Halloweenskym motívom pre troch vyžrebovaných výhercov, ktorí splnia podmienky.

Obrázok

Kto sa bude môcť do súťaže zapojiť?
Každý, kto splní požiadavky na našej Facebookovej stránke.

Aké sú požiadavky tejto súťaže?
Like profilu našej Facebookovej stránky.
Prezdieľanie Facebook príspevku o súťaži.

Dokedy sa môžem zapojiť do súťaže?
Súťaž potrvá od 3. do 31. októbra 2023 a bude ukončená losovaním súťažiacich z Facebooku, ktorí splnili požiadavky súťaže.
Výhercovia budú označení v príspevku súťaže na našej Facebookovej stránke.

Všeobecné podmienky súťaže

Zúčastniť sa môžu všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.
Účastníci tejto súťaže súhlasia, že v prípade výhry má organizátor súťaže právo využiť ich osobné údaje, obrazové, zvukovo-obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo a pod.), pre reklamné a marketingové účely. Mená výhercov v rozsahu meno a priezvisko môžu byť uverejnené v médiách a na internete. V prípade, ak v dôsledku účasti v tejto súťaži dôjde k poskytnutiu osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“), dáva účastník súťaže súhlas s ich spracovaním. Podrobnosti upravujú tiež pravidlá sociálnej siete, ktorej súčasťou je aj stránka sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme a aby ich poskytol poskytovateľovi cien pre účely tejto súťaže podľa príslušných právnych predpisov. Účastník súťaže dáva súhlas so spracúvaním len tej kategórie osobných údajov, ktoré v rámci účasti v súťaži podľa pravidiel danej sociálnej siete sprístupňuje organizátorovi súťaže. V tejto súvislosti upozorňujeme, že môže ísť najmä o nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú jeho fyzickú osobu v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry nie sú vymeniteľné. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Jeden výherca smie získať maximálne jednu výhru v jednej súťaži. Ak si výherca neprevezme výhru zaslanú poštou, ak nieje dohodnuté inak, nárok na výhru mu prepadá bez náhrady. Prevádzkovateľ sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz nie je spracovateľom ani prevádzkovateľov osobných údajov poskytnutých organizátorovi súťaže.
GB Color & GB Advance SP with IPS display mod and custom brightness
Raspberry Pi 4B 4GB | Miuzei housing with 35mm fan | Digital USB thermometer DS18B20 | 500GB external SSD | DietPi OS